GESTIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE MENJAR A DOMICILI
Tipus de contracte:
Altres tipus de contractes
Tipus de procedimient:
Obert
Data publicació a la web:
18 de juny de 2010
Arxius adjunts:
anunci adjudicació provisional (5 KB)
Data publicació a la web: 3 de setembre de 2010
Emprenta digital SHA1: 6bc94a42ee32dae40a42ec11e6a07f01bfdc2f59
nou termini presentació ofertes (22 KB)
Data publicació a la web: 15 de juliol de 2010
Emprenta digital SHA1: fa8d82222914936592b09513a956244be915ec45
interrupció termini per presentar ofertes (22 KB)
Data publicació a la web: 13 de juliol de 2010
Emprenta digital SHA1: d89f7253e8c44be5daffc8f2eac29155feea1185
Data límit per presentar ofertes (4 KB)
Data publicació a la web: 29 de juny de 2010
Emprenta digital SHA1: 78410ecc96566c2498a8e00e4ac7b5f318a71b89
PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES (123 KB)
Data publicació a la web: 18 de juny de 2010
Emprenta digital SHA1: da0c08866d163e75d9509e87e1db39efddcc89bd
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES (99 KB)
Data publicació a la web: 18 de juny de 2010
Emprenta digital SHA1: 3aae76075ff9ba440ecf9c7a6780ec986ac521ca
ANUNCI LICITACIÓ (36 KB)
Data publicació a la web: 18 de juny de 2010
Emprenta digital SHA1: 57576ecbcf66d244277f753716e440956b374be5