• VUE (Ventanilla Única Empresarial).

    Iniciativa conjunta de les Administracions Públiques (Administración General del Estado, Comunitats Autònomes i Administracions Locals) i les Càmares de Comerç per al recolzament als emprenedors en la creació de noves empreses, mitjançant la prestació de serveis integrats de tramitació i assessorament empresarial.

  • www.balearsempren.com

    Web de recolzament a la creació online del Pla d’empresa. Ofereix assessorament i tutorització en l’anàlisi de la viabilitat de la creació empresarial, des de l’inici de la idea d’empresa fins a la fase de consolidació.