• AELIB

  És una organització empresarial sense ànim de lucre, plural i independent, que representa i dóna servei a les empreses d’economia social constituïdes a les Illes Balears sota la forma jurídica de Societats Laborals i Cooperatives de Treball Associat.

 • CAEB

  La Confederació d’Associacions d’Empreses de les Balears, ofereix des del seu departament d’orientació empresarial un servei d’assessorament a la creació d’empreses i un d’assessorament i consolidació d’empreses, a més d’altres recursos d’interès per a les empreses i un manual de consells pràctics per a l’emprenedor.

 • Cambra de comerç de Mallorca.

  Ofereix tota allò que necessita tot emprenedor per a convertir-se en empresari; informació general sobre creació empresarial, assessorament i anàlisi de la viabilitat de la creació empresarial, tramitació, i assessorament en medi ambient.

 • CIRCE (Centro de Información y Red de Creación Empresarial).

  Portal web de la Direcció General de Política de la Petita i Mitjana empresa, que permet realitzar tots els tràmits de constitució i posada en marxa de la societat a través de mitjans telemàtics, i de la manera més ràpida, senzilla i menys costosa.

 • L’Associació de Joves empresaris.

  Constituïda amb l’objectiu de promoure vocacions empresarials i representar, defensar, i gestionar els interessos dels joves emprenedors i empresaris, un col•lectiu ben diferenciat de persones que han escollit treballar per compte propi, així com per estudiants i emprenedors en via de constituir la seva empresa.

 • PIMEM.Feim empresa.

  Servei gratuit d’informació i assessorament empresarial dirigit a les persones emprenedores que pretenen posar en marxa el seu propi i a les PYME’s que desitgin reforçar la gestió del seu propi negoci o la seva consolidació, o posar en marxa un pla de modernització o d’ampliació.

 • Portal PYME de la Dirección General de Política de PYME.

  Web que conté molta informació i recursos per al teixit empresarial.

 • Programa de creació d’empreses de la Direcció General de Política de la Petita i Mitjana Empresa.

  Proporciona totes les eines necessàries per a la posada en marxa de la seva empresa de la manera més ràpida, més senzilla i menys costosa.

 • REAS

  Servei d’assessorament a iniciatives d’economia social i solidària.

 • UCTAIB.

  Servei d’orientació cooperativa. Servei gratuït especialitzat en informació, orientació i assessorament per a la creació, la consolidació i la millora empresarial de les cooperatives de treball.