Àrea de Serveis Socials de la Mancomunitat Pla de Mallorca

 


Carrer l´Hospital, 28 07520 Petra
Tel. 971 830441
Fax 971 830440
e-mail: ssocials@mancomunitatplademallorca.net
Horari: de dilluns a divendres, de 8:00 a 15:00


Serveis socials

 

Els Serveis Socials són el conjunt de prestacions i serveis orientats a promoure accions que tenen per objecte col·laborar a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes dels municipis que conformen la Mancomunitat Pla de Mallorca. Els Serveis Socials comunitaris de la Mancomunitat Pla de Mallorca estan formats per 5 Unitats de Treball Social (UTS), les quals són el punt d’accés més immediat dels ciutadans al sistema de Serveis Socials. Les funcions bàsiques de les Unitats de Treball Social són:

  • Informar, valorar i orientar a tota la població sobre els recursos socials existents.
  • Derivar, segons el cas, a altres serveis de protecció social
  • Tramitació d’expedients per l’obtenció de recursos interns o externs al sistema públic de Serveis Socials.
  • Situacions de promoció, sensibilització i prevenció.
  • Estudi sistemàtic de les necessitats socials de la població