Associacions, empreses, equipaments i instal·lacions

Ajuntament de Sencelles
971-872016
971-872316
ajuntament@ajsencelles.net
Ajuntament de Sineu
971-520027
971-855063
ajuntament@ajsineu.net
Ajuntament de Vilafranca de Bonany
971-832106
971-832107
971-832108
ajuntament@ajvilafrancadebonany.net
Ajuntamnet de Llubí
971-522002
971-857001
971-522528
ajuntament@ajllubi.net
Centre d'educació de persones adultes
971 832144
ceadespla.petra@educacio.caib.es
Mancomunitat pla de mallorca (Seu a Petra)
971830441
971830440
gerencia@mancomunitatplademallorca.net