CEPA des Pla - Educació d'adults

- CEPA Mancomunitat des Pla és el centre de persones adultes de la Mancomunitat, on es realitzen els nostres cursos d'ensenyaments formals i no formals. Compta amb una àmplia oferta formativa i depèn de la Conselleria d'educació. 

http://www.cepamancomunitatdespla.org

- La Direcció General de Formació Professional i Aprenentatge permanent ofereix tota la informació referent a la formació Professional i a l'aprenentatge permanent a les Illes Balears.- Accés a la UIB per a majors de 25 anys: informació sobre les proves d'accés a la UIB: convocatòries, temaris, models d'exàmens... 

http://www.uib.es/ca/infsobre/estudis/acces/m25/menu_m25.htm

- Direcció general de Política Lingüística: Informació sobre les proves d'avaluació i certificació de català: convocatòries, models de proves, opuscles, ... 

http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?coduo=314&lang=ca


Source URL: http://www.mancomunitatplademallorca.net/cepa-des-pla-educacio-dadults