CONVOCATÒRIA PROVES SELECTIVES CONTRACTACIÓ PLAÇA DE GERENT

30-Agost-2016
Adjuntam llistat d'aspirants admesos i exclosos.