LA RECOLLIDA DE L'OLI DOMÈSTIC PORTA A PORTA COM A EXEMPLE D'INICIATIVA SOSTENIBLE PER ECOVIDRIO.

22-Setembre-2021

LA RECOLLIDA DE L'OLI DOMÈSTIC PORTA A PORTA COM A EXEMPLE D'INICIATIVA SOSTENIBLE PER ECOVIDRIO.

L'oli vegetal és un residu que es genera de forma habitual a les cuines que per tant s'ha de gestionar correctament. La pràctica indeguda d'abocar aquest residu per l'aixeta o pel vàter fa que, per les seves propietats físiques i químiques, generi embussos en el sistema de clavegueram, provoqui l'aparició de males olors i augmenti els costos de depuració d'aigua. A més, una gestió inadequada d'aquest residu pot contaminar recursos naturals com les aigües subterrànies o els sòls.

La Mancomunitat del Pla de Mallorca té clar que la recollida selectiva d'oli vegetal domèstic garanteix una correcta gestió d'aquest residu, reduint els casos de contaminació ambiental i permetent ser reciclat mitjançant la seva transformació en biodièsel o altres subproductes a partir d'aquest, i és per això, que a partir de l'any 2019 es va implementar la recollida porta a porta d'aquest residu a Montuïri, Algaida i Porreres.

Aquest servei s'ha consolidat en els municipis pilot en un període de dos anys i suposa que ja no és necessari desplaçar-se al punt verd per dipositar l'oli vegetal, per tant l'avantatge es doble: una comoditat per l'usuari i una millor gestió del residu.

Aquesta iniciativa ha estat reconeguda per ECOVIDRIO, dins de l'aliança de municipis per la sostenibilitat, com una iniciativa sostenible de gestió de residus i s'ha incorporat com a exemple de bona gestió a la web sostenibilidadresiduos.es; impulsada per Ecovidrio (s’adjunta el document pdf de la iniciativa).

LA RECOLLIDA DE L'OLI DOMÈSTIC PORTA A PORTA COM A EXEMPLE D'INICIATIVA SOSTENIBLE PER ECOVIDRIO.