Procés selectiu borsa de treball AODL per cobrir temporalment dues vacants

10-Febrer-2020

Bases reguladores del procés selectiu de creació d'una borsa de treball per cobrir temporalment dues vacants d'agents d'ocupació i desenvolupament local  (AODL) de la Mancomunitat Pla de Mallorca.

Termini de presentació 21 de febrer de 2020.

BOIB NÚM. 17 (8 de febrer de 2020)