Serveis de Recollida de Fems de la Mancomunitat Pla de Mallorca

A finals del 2007 es va posar en marxa la recollida selectiva porta a porta en els municipis que formen la Mancomunitat del Pla de Mallorca. 
Aquesta iniciativa pretén aconseguir separar correctament els següents grups de residus: matèria orgànica, envasos, paper i cartró, rebuig i voluminosos
Actualment Melchor Mascaró SA és l'empresa concessionària de la recollida de fems porta a porta, dels parcs verds i de la neteja viària de mercats, festes i fires al Pla de Mallorca.
En aquesta pàgina web podreu trobar informació sobre els residus que es separen a cada fracció, els calendaris de recollida de cada municipi, un llistat de consultes freqüents, les ordenances municipals sobre gestió de residus i una bústia de suggeriments o incidències.
Els objectius que volem assolir mitjançant aquesta web són els següents:

  • Fomentar la conscienciació i sensibilització ambientals
  • Donar la informació necessària en matèria de residus
  • Donar a conèixer els resultats i evolució de la recollida porta a porta
  • Recollir els suggeriments i les queixes derivats de la recollida porta a porta

Avís: A partir del mes de gener de 2011 els tràmits sobre residus es gestionen des de cada Ajuntament.

 

Gestió d'incidències

La recollida de fems, de vegades, genera incidències que es resolen des de les oficines de la Mancomunitat del Pla de Mallorca (àrea de residus).

Podeu comunicar la vostra incidència a:
1. a/e: residus@mancomunitatplademallorca.net
2. telèfon: 900 901 014 (gratuït) / 971 83 04 41 (Mancomunitat) / 691 823 044 (en cas d'urgència)

S'intenta resoldre les incidències el mateix dia i comunicar la solució aportada.