Servei d'Orientació Laboral

És un servei d’assessorament per a la recerca de feina, dirigit a persones d’entre 16 i 65 anys que desitgen incorporar-se al mercat de treball. Està adreçat a persones que visquin a algun municipi de la Mancomunitat Pla de Mallorca.

Es necessari sol.licitar cita prèvia al 971 83 04 41. Les cites són als municipis de residència.

A la primera entrevista és necessari aportar:

  • Fotocòpia DNI ó NIE
  • Fotocòpia Vida laboral
  • Fotocòpia de la targeta SOIB (inscripció com a demandant)
  • Curriculum vitae (si és possible en suport electrònic)

Es pacta un itinerari d’inserció individualitzat que pretén facilitar a la persona les eines i canals adequats per a la recerca de feina, amb l’objectiu que aquesta recerca es faci d’una manera més eficaç i profitosa


Source URL: https://www.mancomunitatplademallorca.net/servei-dorientacio-laboral-0