Promoció Econòmica

1. Orientació Laboral

És un servei d’assessorament per a la recerca d'ocupació, dirigit a persones d'entre 16 i 65 anys que desitgin incorporar-se al mercat de treball a curt, mitjà o llarg termini o que cerquin una millora professional. Està adreçat a persones que visquin a algun poble del Pla de Mallorca.

Més info: promocio@mancomunitatplademallorca.net

Borsa de feina

Dirigida a les persones en cerca o millora de l'ocupació. Les empreses que necessitin contractar personal es poden posar en contacte amb el departament. Les ofertes obtindran difusió a través de diversos canals per tal de trobar les persones del perfil sol·licitat en la major brevetat possible d'una manera àgil, eficaç.i gratuita.

 Més info: promocio@mancomunitatplademallorca.net

 

2. Foment de l'ocupació

Realització de tasques relacionades amb la planificació, gestió i coordinació de projectes en el marc de polítiques actives d’ocupació, amb el propòsit de poder incorporar al mercat de treball persones procedents de col·lectius estratègics o vulnerables.

Projectes:

  • Suport al col·lectiu de persones aturades menors de 30 anys
  • Reinserció de persones aturades de llarga durada de 30 o més anys. 
  • Reactivació de persones aturades de curta durada de 30 anys o més. 
  • Inserció sociolaboral de dones víctimes de violència masclista.

3. Forma't en el Pla de Mallorca

La formació és un eix estratègic Una persona com més formada està, més oportunitats d’ocupació té. Tenim un missatge a transmetre al nostre entorn: que la gent no aturi d’aprendre. Que no es vegi el món digital com una amenaça, perquè està ple d’oportunitats. Mai és tard per al reciclatge personal i per emprendre nous camins professionals. Aconseguir resultats és una tasca de tots i totes i aquest és un camí de llarg recorregut on tots i totes hem de jugar un paper impulsor.

4. Suport a l'empresa

Acompanyament i suport tècnic per a la creació i consolidació d'empreses, tant per a persones autònomes, com per a cooperatives, pimes, comerços o entitats del tercer sector, considerant les seves necessitats específiques. També es treballa per donar visibilitat a les empreses exitoses, innovadores, exportadores, sostenibles, etc.

Projectes:

  • Observatori de l’activitat econòmica i del mercat laboral. 
  • Campanya de suport al teixit empresarial.
  • Assessorament a persones emprenedores. 
  • Finançament per a la millora de la petjada ecològica de les empreses.

5. Impuls del Turisme Sostenible

Basat en el Pla Estratègic del Turisme espanyol 2030 -Directrius Generals de l’Estratègia de Turisme Sostenible d’Espanya 2030 - Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030. La Secretaria d’Estat de Turisme proposa el Programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destins. El Programa de Plans de Sostenibilitat Turística va ser aprovat per la Comissió Sectorial de Turisme a la reunió de 25 de juny de 2020, i s’inscriu en el tercer pilar, «Mejora de la competitividad del destino turístico», del Pla d’Impuls del Sector Turístic (Reial Decret-llei 25/2020, de 3 de juliol, de mesures urgents per donar suport a la reactivació econòmica i l’ocupació.

L’Estratègia de Sostenibilitat Turística en Destins, ratificada en Conferència Sectorial de Turisme de 28 de juliol de 2021, constitueix el document que regeix la convocatòria extraordinària del Programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destins, que es finança íntegrament amb fons europeus.

El projecte s'estructura en quatre eixos. A l’eix de transició verda i sostenible s’estudiarà quina infraestructura ciclista i quina adequació

d’itineraris són necessaris per tenir una xarxa ciclista-senderista; l’adequació de camins i senders. Es definiran les necessitats pel que fa a equipaments turístics per a les rutes ciclistes i senderistes. S’establirà una estació de reparació en un municipi seleccionat del Pla; es dotarà d’equipament a alguns dels trams seleccionats; es farà un pla de senyalètica turística intel·ligent així com un disseny d’experiències turístiques per a la temporada turística d’hivern i una estratègia d’inclusió dels productes Km0 en el sector turístic.

A l’eix de Millora de l’eficiència energètica hi ha un pla de mobilitat sostenible; l’estudi d’una estratègia de reducció d’emissions de CO2 per establiments públics; la implantació del vehicle elèctric en el transport públic (carsharing) i dues accions municipals a Ariany i Sencelles.

A l’eix de transició digital s’intervindrà amb totes les millores de web i xarxes socials; aplicacions mòbils amb geolocalització i audioguies, fulletons digitals. Es faran polítiques de branding per enfortir la marca territorial Pla de Mallorca i el projecte integral de patrimoni virtual a Son Fornés (Montuïri).

A l’eix de la competitivitat s’inclou tota la gerència del Pla; un pla de promoció de productes gastronòmics amb enfocament al turisme; un pla de formació en turisme sostenible per a la cadena de valor, entre d’altres.

 


Source URL: https://www.mancomunitatplademallorca.net/promocio-economica