Promoció Econòmica

Promoció Econòmica

És un servei públic i gratuït que té com a finalitat afavorir les condicions necesàries per promocionar i potenciar el desenvolupament socioeconòmic local i millorar l’ocupació, la formació i la capacitació professional de les persones que visquin a la Mancomunitat del Pla de Mallorca. 
 

A qui ens dirigim:

Als veïns i veïnes de la Mancomunitat Pla de Mallorca:

  • Persones en situació d’atur o millora de feina
  • Estudiants
  • Autònoms i empreses
  • Comerços
  • Persones emprenedores
  • Associacions i col.lectius interessats
  • Municipis de la Mancomunitat Pla de Mallorca

 

Què oferim:

Orientació Laboral

És un servei d’assessorament per a la recerca d'ocupació, dirigit a persones d'entre 16 i 65 anys que desitgin incorporar-se al mercat de treball a curt, mitjà o llarg termini o que cerquin una millora professional. Està adreçat a persones que visquin a algun poble de la Mancomunitat Pla de Mallorca.


promocio@mancomunitatplademallorca.net
 

Borsa de feina

Comptam també amb un servei de borsa de feina gratuït dirigit a totes les empreses que necessitin contractar personal, a la que se li dóna difusió a travers de diversos canals per tal de trobar el personal amb el perfil que es sol·licita en la major brevetat possible d'una manera àgil i eficaç. 

promocio@mancomunitatplademallorca.net


Ocupació i desenvolupament local

El servei AODL (Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local), promociona les politiques actives d’ocupació relacionades amb l’activitat econòmica local, mitjançant totes aquelles activitats que afavoreixen el desenvolupament socioeconòmic de la Mancomunitat del Pla:

aodl1@mancomunitatplademallorca.net

aodl2@mancomunitatplademallorca.net