Servei d'Ocupació i desenvolupament local

El servei AODL (Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local), promociona les politiques actives d’ocupació relacionades amb l’activitat econòmica local, mitjançant totes aquelles activitats que afavoreixen el desenvolupament socioeconòmic de la Mancomunitat Pla de Mallorca:.

Entre les principals tasques destaquen:

Ocupació:Facilitam l'accés al treball i la formació de les persones, avançant en un mercat laboral de qualitat i intentant atendre les necessitats de l'empresariat. També prioritzam l'atenció a les persones desocupades i fomentam fórmules que contribueixin a generar contractació per part de les empreses, millorant l'ocupabilitat present i futura de les persones.

 • Afavorir la inserció laboral de persones desocupades en atur de llarga durada.
 • Proporcionar una primera experiència laboral a joves amb estudis de grau superior.
 • Millorar l’ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional de persones desocupades.
 • Facilitar l’accés a recursos d’inserció sociolaboral de col.lectius desfavorits.

Creació empreses:Fomentam la cultura emprenadora i impulsam les noves iniciatives empresarials amb potencial de creixement i futur, amb especial incidència en el desenvolupament de sectors estratègics i d’innovació. 

 • Suport i assessorament tècnic en la creació de noves empreses
 • Prospecció de recursos ociosos i infrautilitzats per a projectes empresarials que promoguin l’economia local.
 • Actuacions de foment de la cultura emprenedora.

Creixement empresarial: Generam les condicions que impulsen la sostenibilitat, accés a finançament, la cooperació i la millora de la gestió empresarial.

 • Suport i assessorament tècnic a empreses consolidades.
 • Actuacions de foment i dinamització comercial.

Relacions institucionals: Promovem els fluxos, els intercanvis i les relacions institucionals per impulsar l'economia local.

 • Col.laborar amb entitats públiques de serveis empresarials

Promoció territorial: Coordinam accions de promoció econòmica territorial del Pla.

 • Potenciar els recursos socials, culturals i econòmics del Pla per aprofitar la principal indústria de l’illa, el turisme.
 • Millorar la comunicació i difusió del producte turístic.
 • Millorar la presència a Internet i xarxes socials.

Contacte: Pedro Bergas: aodl2@mancomunitatplademallorca.net