DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES: PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT I LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

13-Març-2023

El passat 22 de febrer de 2023 en sessió plenària de la Mancomunitat es va aprovar la delegació de l'exercici de les competències relatives a les actuacions en la promoció de la igualtat entre homes i dones així com contra la violència de gènere a la Mancomunitat.
La propera passa és que cada un dels plenaris municipals ratifiqui aquest acord i la delegació serà una realitat.

Aquest és un repte molt important, ja que permetrà a la mancomunitat dotar-se dels recursos necessaris per poder dur endavant l’exercici d’aquestes competències, de la mateixa manera que ho fa per exemple amb l’exercici de les competències dels serveis socials.