EL PLA DE SOSTENIBILITAT TURÍSTICA EN DESTÍ (PSTD) DEL PLA DE MALLORCA CONTINUA AVANÇANT POSITIVAMENT

22-Març-2023

El PSTD de la Mancomunitat del Pla de Mallorca va ser seleccionat en la Convocatòria Extraordinària 2021 i finançat pels Fons de la Unió Europea NextGenerationEU, sent publicada la seva resolució al desembre d'aquest mateix any. El Pla de Mallorca, a través de la implementació del PSTD està treballant per a l'avanç turístic sostenible dels 14 municipis que la componen. Aquest Pla està compost de 25 actuacions, de les quals, 3, han estat licitades directament pels municipis d'Ariany i Sencelles, a través de la signatura d'un conveni amb la Mancomunitat. Una altra de les actuacions és l'assistència per a la Gerència del propi pla que és executada per DALEPH.

Així que, de les 21 actuacions restants, 7 ja han estat licitades, i dues d'elles, acaben de ser signats els contractes, amb el que comencen ja a implementar-se.

Amb l'empresa Global Consultoria y Turismo SL s'ha signat, per una valor de 53.279,93 euros el projecte de disseny de l'Estratègia de la Marca Pla de Mallorca, amb l'objectiu d'enfortir la identitat de marca de la destinació turística Pla de Mallorca, s'espera que el seu disseny estigui enfocat en els atributs i valors diferencials únics del territori, així com en els productes turístics. Ha de transmetre l'essència del destí i ser capaç de transferir conceptes inherents, mostrant els valors força del Pla en el seu conjunt, però també respectant els valors identitaris de cadascun dels 14 municipis que formen la mancomunitat. Així mateix, el treball de marca a desenvolupar s'alinearà amb els objectius de l'Estratègia de Sostenibilitat 2030, l'Agenda 2030 i els valors del territori. A través d'aquesta assistència tècnica, durant 8 mesos, el Pla de Mallorca serà capaç de projectar a través de la seva marca turística, una identitat de destí/territori, una imatge única i sòlida, amigable que creï la seva pròpia història a través del storydoing. El mercat reconeixerà en la futura marca el missatge que el Pla de Mallorca vol transmetre, la credibilitat i fiabilitat de la seva oferta, el valor i la qualitat dels productes i serveis associats a aquesta marca.

El segon contracte ha estat amb l'empresa Aurea Nature, S.L., i per un import de 86.515 euros el disseny i desenvolupament de fullets digitals, audiovisuals i altres materials del Pla de Mallorca. L'objectiu és la creació d'un arxiu fotogràfic i audiovisual que contingui recursos dels 14 destins del Pla, en físic i en línia (associat a la web de destí). El material per desenvolupar ha de girar entorn d'elements que mostren la identitat i essència del destí: atractius turístics, patrimoni natural, patrimoni cultural, material i immaterial, llocs arqueològics, productes *eno-gastronòmics locals, empreses turístiques, equipaments (museus, cases de cultura), persones, etc. L'empresa adjudicatària tindrà 10 mesos per a completar aquesta assistència.

Totes dues assistències tècniques comencen a executar-se aquesta setmana del 20 març i ajudaran al Pla de Mallorca, en el seu procés de transformació cap a una destinació turística sostenible, tenint en compte els valors del territori, les tendències del mercat i la qualitat de vida de la població local.