SA QUINTANA (SINEU) ACREDITADA PER FER EL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT DE GESTIÓ DE MARQUETING I COMUNICACIÓ

09-Març-2023

Dia 9 de març, a les 10:30 h, al centre de formació Sa Quintana (Sineu), ha tingut lloc la visita a

les instal•lacions per part de la directora del SOIB, Pilar Ortiz, acompanyada del batle de Sineu,

Bartomeu Mulet i del gerent de la Mancomunitat del Pla de Mallorca, Joan Cifre. L’objectiu era

veure com han quedat les instal•lacions després d’una reforma que ha comptat amb la injecció

econòmica de l’Ajuntament de Sineu i del SOIB de 69.573,99 € per poder complir amb tots els

requisits tècnics per acreditar l’espai, que a partir d’ara serà Centre Col•laborador del SOIB.

Durant els propers mesos, l’Ajuntament de Sineu posarà en marxa el Certificat de

Professionalitat “Gestió de màrqueting i comunicació”,una formació de nivell 3, això vol dir

que per accedir a aquest curs és necessari tenir el batxillerat, el BUP o equivalents, la qual cosa

es durà a terme amb el suport del Departament de Promoció Econòmica de la Mancomunitat

del Pla de Mallorca.
 

Un certificat de professionalitat és un document que expedeix l’administració laboral (a les

Balears, el SOIB) i que acredita, de forma oficial i amb validesa a tot l’Estat, que una persona

treballadora és competent en una qualificació professional.
 

El màrqueting és una ciència que engloba un conjunt d’accions encaminades a aconseguir com

a finalitat la satisfacció de les necessitats dels consumidors mitjançant l’oferta dels productes o

serveis, assolint un benefici per la consecució de participacions noves o majors en el mercat i

amb una utilització òptima de recursos físics i humans. El màrqueting implica idear un

producte, dissenyar-lo, desenvolupar-lo, fixar un preu, decidir com es farà arribar al

consumidor, donar-lo a conèixer, mantenir l’interès del consumidor vers el producte, lluitar

per ser competitius, etc. Per tant, les vendes o la publicitat són només algunes de les accions

de màrqueting que es duen a terme, però un programa de fidelització de clients o la millora

d’un producte són accions tan o més importants.
 

L’empresariat entrevistat pel Departament de Promoció Econòmica de la Mancomunitat Pla de

Mallorca a l’hora de fer una diagnosi socioeconòmica del territori va recollir l’opinió de les

empreses amb major facturació i les que major ocupació creaven a la comarca. Aquestes

manifesten que troben dificultats a l’hora de trobar personal format en màrqueting i

comunicació. És a dir, l’empresariat veu aquest perfil professional com estratègic per a

l’empresa ja que el resultat de la seva feina incideix directament sobre els resultats econòmics

d’aquesta.
 

Incrementar el nivell formatiu de la població treballadora de Sineu i del conjunt del Pla de

Mallorca és també un objectiu del Pla Estratègic d’Ocupació Local de la Mancomunitat del Pla

de Mallorca, ja que una de les variables qualitatives amb major efecte en la consecució d’un

treball de qualitat és el nivell d’estudis i la formació adquirida.

El Departament de Promoció Econòmica de la Mancomunitat del Pla de Mallorca ha obert la

preinscripció al Certificat de Professionalitat de Gestió de màrqueting i comunicació a través

del correu aodl1@mancomunitatplademallorca.net
 

Les obres que s’han dut a terme són: adaptació dels banys per a les persones amb mobilitat

reduïda; adequació de l’aula de formació (preparació de parets i humitats, pintar sostres i

parets en color blanc i la instal·lació d’una tarima sintètica). Així també s’ha adquirit el

material de l’aula i s’ha implantat i certificat la Norma UNE-EN-ISO 9001: 2015.
 

L’edifici a través del temps

Sa Quintana està constituïda per l’edifici vell i l’edifici nou. A l’edifici Vell s’hi ubica l’aula

acreditada i va ser l’escola de Sineu durant la República fins el 2010 que va ser el darrer curs

que s’hi va realitzar. Actualment és un centre sociocultural i s’hi combinen activitats lúdiques i

formatives.